CoolSculpting

CoolSculpting Stockholm

CoolSculpting/Fettfrysning - Den enda FDA-godkända metoden för att icke-kirurgiskt permanent frysa fett

Vad är CoolSculpting? 

CoolSculpting är en fettfrysningsbehandling som varsamt och målinriktat kyler ned fettcellerna. De behandlade fettcellerna kristalliseras och dör. Eftersom fettceller är känsligare mot kyla än andra celler i kroppen så dör fettcellerna medan kroppens övriga celler, nerver, muskler, vävnad och hud förblir opåverkade. Successivt transporteras de kristalliserade fettcellerna naturligt genom kroppens nedbrytningsprocess. Resultaten är därför permanenta, fettet försvinner för gott och figuren blir mer definierad. Vi erbjuder de bästa behandlingarna för fettfrysning i Stockholm

Fettceller i människans kropp

Viktnedgång vs. CoolSculpting 
När du går ned i vikt blir fettcellerna mindre, men antalet fettceller förblir detsamma. 

Med CoolSculpting minskar antalet fettceller i området permanent. De vetenskapliga studier som genomförts visar på 25% reduktion av fettceller efter en CoolSculpting behandling. Dessa fettceller bearbetas av kroppen och transporteras därefter ut naturligt ur din kropp. 

Vad händer med fettcellerna efter en CoolSculpting behandling? 

Fettceller efter Coolsculpting

Din kropp har ett fast antal fettceller som ökar eller minskar i storlek beroende på om du går upp eller ned i vikt. Vid en CoolSculpting behandling behandlas fettcellerna i det aktuella området utan att andra organ, hud eller celler påverkas. Fettcellerna kyls ned, kristalliseras och ingår i celldöd. Under de närmsta veckorna efter din CoolSculpting behandling kommer andra celler att förtära de behandlade fettcellerna så att de elimineras från din kropp under en naturlig process. Maximal effekt efter genomförd CoolSculpting-behandling väntas efter 12-16 veckor. 

Behandlingsområden?

CoolSculpting kan användas på ett flertal olika områden på kroppen men de vanligaste behandlingsområdena inkluderar:
– mage
– kärlekshandtag
– insida & utsida lår
– dubbelhaka
– gäddhäng på armar
– BH-valk
– manliga bröst 
-rygg 

Coolsculptning behandling

Vilka resultat kan förväntas med CoolSculpting?

En del individer kan märka resultaten redan tre veckor efter genomförd behandling med CoolSculpting. I regel sker den mest dramatiska förändringarna mellan 1 och 3 månader efter behandlingen. Maximal effekt väntas efter 3-4 månader. De resultat som åstadkomma vid en CoolSculpting behandling är permanenta och de behandlade fettcellerna kommer inte tillbaka till din kropp. 

Nästa steg?

Med över sju miljoner utförda behandlingar världen över är samt med över 70 vetenskapliga artiklar publicerade är CoolSculpting tekniken bekräftat säker och effektiv för minskning av oönskat fett utan några operationer eller intensiv smärta.

Vägen till ditt nya, smalare jag börjar här. Det första steget är att boka in din konsultation hos våra utbildade CoolSculpting specialister. Under konsultationen diskuterar ni de specifika områden du önskar att behandla. Vår CoolSculpting specialist anpassar en individuell behandlingsplan efter dina önskemål, förutsättningar och personliga mål.

Vanliga frågor om CoolSculpting

CoolSculpting passar framförallt dig som har oönskade fettdepåer. En CoolSculpting behandling är inte en viktminskningsmetod och lämpar sig framförallt som anser att de lever ett aktivt och hälsosamt liv men ändå inte blir av med envisa ansamlingar av fett. CoolSculpting passar för individer som önskar att reducera synliga områden av fettansamlingar utan att genomgå en kirurgisk fettsugning. 

Priset på din CoolSculpting behandling varierar beroende på område. I vår prislista hittar du riktpriser på de vanligaste områdena att behandla. Vid din CoolSculpting konsultation träffar du någon av våra utbildade specialister som anpassar din behandlingsplan efter dina mål, förutsättningar och budget. Vid konsultationen tillges du även prisuppgift baserad på planerad behandling. Vid önskemål kan vi på Complete Skin erbjuda avbetalningsplaner via Medical Finance. 

På Complete Skin arbetar vi med den senaste CoolSculpting apparaturen. En behandling tar 35 minuter (dubbelhaka tar 45minuter) att behandla. Vid behandling av exempelvis insida lår tar behandling av båda ben 70minuter (35 min *2 sidor) totalt. Det går bra att genomföra behandling på fler områden vid samma tillfälle eller att komma tillbaka och behandla andra områden vid ett annat tillfälle. Tillsammans med din CoolSculpting specialist planerar ni in de aktuella behandlingarna. 

De behandlade fettcellerna kristalliseras och transporteras på naturliga väg ut ut kroppen. Resultaten efter din CoolSculpting behandling är permanenta och fettcellerna kommer inte tillbaka. 

Under de första 5-10 minuterna av din CoolSculpting behandling känns ofta kyla och ett vakuum som påminner om när en dammsugare hålls mot huden. Inom ett par minuter domnar området av och känns inte längre. Under behandlingen ligger de flesta och slappnar av genom att läsa, titta på video medan andra passar på att arbeta eller ta en tupplur. 

CoolSculpting är den enda FDA godkända metoden för fettfrysning. Över sex miljoner CoolSculpting behandlingar har genomförs världen över och har idag över 70st olika vetenskapliga studier publicerade. CoolSculpting är en säker, effektiv samt vetenskapligt framtagen och beprövad behandling för att permanent frysa bort oönskat fett.  

Efter genomförd CoolSculpting behandling kan du uppleva en domnande, pirrande, stickande eller öm känsla på det behandlade området. Dessa biverkningar är helt normalt och försvinner helt inom ett par dagar eller veckor. Omedelbart efter din CoolSculpting behandling går det bra att återgå till vardagliga aktiviter.  Inför en CoolSculpting informeras du noga och vi finns även nära tillhands under hela processen efter din behandling. 

Resultat av CoolSculpting 

Resultat efter CoolSculpting behandling. Om inget annat anges är samtliga bilder tagna 3 – 4 månader efter respektive CoolSculpting behandling. 

Vill du läsa mer om CoolSculpting i Sverige? Klicka här för att komma direkt till hemsidan.