Lagändring för skönhetsbehandlingar från 1/7/2021

Complete Skin välkomnar riksdagen beslut gällande den nya lagändringen som berör skyddet för personers liv och hälsa vid estetiska injektionsbehandlingarVi ser fram emot att hjälpa nya patienter inom estetiska behandlingar med våra specialistutbildade hudläkare samt legitimerade sjuksköterskor med gedigen erfarenhet av estetiska injektionsbehandlingar. 

Dålig kontroll av den privata sjukvården

Trots att vi svenskar är vana vid att det mesta förhållandevis är reglerat och kontrollerat så har kontrollen av privat sjukvård varit nästintill obefintlig. Vilket inneburit att ingen extern part haft någon större inblick vem det facto som utför behandlingarna eller om ens lokalerna varit lämpliga för att genomföra estetiska behandlingar.

Lagändring träder kraft 1 Juli, 2021

Lagändringen som träder kraft innefattar även andra bestämmelser som redan tidigare varit del av Complete Skin rutiner. Lagen innebär att behandlaren måste informera både muntligen och skriftligen måste informera patienten om alternativa behandlingar, risker, biverkningar, förloppet samt kostnad för behandlingen. Dessutom måste patienten även ge sitt samtycke och få 48h betänketid mellan konsultation och behandlingen utförs samt även fyllt 18 år. Detta gäller både nya- & återkommande patienter om injektionsbehandlingen inte tidigare gjorts eller om mer än 6 månader passerat från senaste besöket. 

Den som bryter mot dessa bestämmelser vad gäller åldersgräns eller de högt ställda kompetenskraven som krävs riskerar att dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Behandlingar som berörs av lagändringen inkluderar estetiska injektionsbehandlingar som:


Fillers

Botox

Trådlyft

Profhilo

Skinbooster

PDO-injektion