Ultra V Plasma

Ultra V Plasma

Ultra V Plasma är en säker, effektiv och medicinskt framtagen metod för att icke-kirurgiskt behandla ögonområdet. På Complete Skin arbetar enbart sjuksköterskor och hudläkare med plasmabehandling.

Vad är Ultra V Plasma?

Ultra V Plasma är en säker, effektiv och vetenskapligt beprövad plasmabehandling för att behandla framförallt överflödig hud ovan samt under ögonlock. Syftet är att återskapa en vaknare blick utan kirurgi, intensiv smärta eller lång återhämtningstid.

Hur går behandlingen med Ultra V Plasma till? 

Kliniska studier har påvisat att värme har en uppstramande effekt av huden. Ultra V Plasma behandlingen baseras på värmande plasmaljus som penetrerar huden under kontrollerade former för att strama åt de aktuella området.

Behandlingsområden?

Ultra V Plasma gör det möjligt att behandla:

Oönskad lös hud kring ögon
Hängande ögonlock
Påsar under ögon 
Kråksparkar och rynkor runt ögon 
Hudförändringar / milier

Vilka resultat kan förväntas? 

Omedelbart efter en plasma pen behandling av ögonlock kan en viss svullnad uppstå som går över inom ett par dagar. Full effekt av behandlingen kan förväntas efter cirka en månad. Resultatet är permanent men det går att upprepa behandlingen om ytterligare resultat önskas. Ultra V Plasma ögonlocksbehandling genomförs enbart av sjuksköterska eller disputerat hudläkare för att säkerställa en säker och effektiv behandling. Behandlaren är både medicinskt utbildad och certifierad inom Ultra V Plasma tekniken. 

Resultat av Ultra V Plasma

Denna behandling ger dig en omedelbar och långvarig åtstramning av huden kring ögonen. Resultat ser du efter endast en behandling. 

Effekten av behandlingen sker successivt och full effekt väntas efter cirka tre månader. På Complete Skin arbetar vi med efterbehandlande behandling samt produkter som vårdar huden och påskyndar dess läkande process.

Nedan presenteras ett antal före och efter bilder på individer som genomfört en (1) Ultra V Plasma behandling. 

Före och tre månader efter Ultra V Plasma behandling av hängande ögonlock
Före och omedelbart efter Ultra V Plasma behandling av hängande ögonlock
Före och omedelbart efter en Ultra V Plasma behandling av hängande ögonlock
Före och två veckor efter en Ultra V Plasma behandling av hängande ögonlock